Chính sách thanh toán

Sau khi quý khách hàng lựa chọn sản phẩm cần mua. Hệ thống website lavievn sẽ chuyển thông rin đơn hàng xuống bộ phân chăm sóc khách hàng. Nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ đến quý khách xác nhận đơn hàng đã đặt.

Sau đó thống nhất số lượng với quý khách. Đơn hàng sẽ được chuyển đến bộ phân giao hàng đến cho quý khách hàng. Khi giao hàng sẽ thanh toán tại nơi nhận của quý khách.