Câu chuyện LaVie

– Khơi sinh từ những đám mây cao

Câu chuyện LaVie

– Hóa thành những giọt mưa trong mát rơi suống các dãy núi hoa sơ.

Câu chuyện LaVie

– Được chắc lọc qua nhiêu tầng địa chất. Từ từ thẩm thấu qua những lớp đá cát sỏi.

– Lắng đọng dưới lòng đất ở độ sâu hàng trăm mét. Mạch nước khoáng ngầm thuần khiết được thiên nhiên kỳ công gìn giữ, tách biệt khỏi mọi tác động bên ngoài.

Câu chuyện LaVie

– Tròn vẹn vị thiên nhiên đóng chai tại nguồn. Vị thiên nhiên được giữ vẹn nguyên trong giọt nước.

Câu chuyện LaVie