Chính sách bảo mật sản phẩm

Website lavievn.com vận hành trang web, ứng dụng hoặc qui trình liên quan tham gia vào việc thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân. Cam kết bảo đảm an toàn quyền riêng tư của bạn và bảo đảm bạn tiếp tục tin vào chúng tôi trong việc cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn. Khi bạn tương tác với chúng tôi. Bạn có thể chia sẻ thông tin cá nhân với chúng tôi. Điều đó cho phép định danh bạn với tư cách cá nhân .

Thông báo này đặt ra:

– Phạm vi và việc chấp nhận.

– Dữ liệu cá nhân được La Vie thu thập.

– Dữ liệu cá nhân của trẻ em.

– Tại sao thu thập dữ liệu cá nhân và chúng tôi sử dụng chúng như thế nào.

– Chúng tôi chia sẻ dữ liệu cá nhân.

Quyền của bạn

– An toàn và giữ lại dữ liệu

– Làm cách nào để liên lạc với chúng tôi

1. Phạm vi và việc chấp nhận Thông báo về Quyền Riêng tư này

Thông báo về Quyền Riêng tư này áp dụng với dữ liệu cá nhân mà chúng tôi thu thập về bạn. Nhằm mục đích cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ của mình.

Bằng việc sử dụng website lavievn.com. Hoặc bằng việc giao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận những thực tế được mô tả trong Thông báo về Quyền Riêng tư này. Nếu bạn không đồng ý với Thông báo về Quyền Riêng tư này. Xin đừng sử dụng website lavievn.com hoặc đừng trao cho chúng tôi dữ liệu cá nhân bất kỳ.

Chúng tôi bảo lưu quyền tiến hành những thay đổi đối với Thông báo về Quyền Riêng tư này tại thời điểm bất kỳ. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên xem lại. Thông báo về Quyền Riêng này để bảo đảm bạn biết những thay đổi bất kỳ và dữ liệu cá nhân của bạn. Có thể được sử dụng như thế nào.

2. Dữ liệu được La Vie thu thập

Chúng tôi có quyền thu thập dữ liệu cá nhân về bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Bao gồm thông qua:

Tương tác trực tuyến và điện tử với chúng tôi. Kể cả nhờ website các ứng dụng di động, các chương trình nhắn tin hoặc nhờ website. Hoặc các ứng dụng trên các mạng xã hội của bên thứ ba.

3. Tại sao chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân.

Chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân chỉ khi cần thiết nhằm các mục đích mà dữ liệu đã được thu thập. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho một số hoặc tất cả các mục đích như sau:

Dịch vụ người tiêu dùng. Để cung cấp cho bạn dịch vụ người tiêu dùng, bao gồm các phản hồi cho các yêu cầu, khiếu nại và phản hồi chung của bạn về sản phẩm của chúng tôi. Dịch vụ người tiêu dùng có thể được cung cấp dưới nhiều hình thức truyền thông. Bao gồm thư điện tử, thư, điện thoại và phiếm đàm trực tuyến.

Tham gia của người tiêu dùng. Để bạn tham gia tích cực hơn vào sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Ở đây có thể bao gồm việc sử dụng hoặc công bố các nội dung do người tiêu dùng tạo ra.

Cá nhân hóa chúng tôi có thể tổ hợp dữ liệu cá nhân về bạn. Được thu thập từ một nguồn (ví dụ như một trang web) với dữ liệu thu được từ nguồn khác nhau.

Điều đó cho chúng tôi một cái nhìn hoàn chỉnh hơn về bạn. Một người tiêu dùng, và từ đó, cho phép chúng tôi phục vụ bạn tốt hơn với sự cá nhân hóa mạnh hơn. Bao gồm các khía cạnh.

Sản phẩm để cải thiện sản phẩm. Điều chỉnh chúng phù hợp với các nhu cầu của bạn và đi đến những ý tưởng sản phẩm mới. Việc này bao gồm sử dụng thông tin nhân khẩu. Thông tin lý lịch người tiêu dùng và phản hồi của người tiêu dùng; và

Quảng cáo dựa trên lợi ích. Để phục vụ bạn với những quảng cáo được điều chỉnh phù hợp với những lợi ích của bạn. Một cách mà chúng tôi làm điều đó là làm cho các hoạt động hoặc thông tin thu thập được trên website. Phù hợp với dữ liệu thu thập được về bạn trên website của bên thứ ba.

Thông tin tiếp thị để cung cấp cho bạn các thông tin tiếp thị. Khi bạn đã chọn chấp nhận các nội dung . hững nội dung đó có thể được chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

4. Liện hệ với chúng tôi

TPHCM: (028) 66 811 711

Địa chỉ: 159 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM.

256/1/24 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TPHCM.